Thông tin về chủ sở hữu website

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY TNHH REXAM

Người đại diện: Trần Thị Bé Sáu

Địa chỉ: 166 Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng: 43 TL02, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0987 575 043

Email:  rexam.co@gmail.com

Số giấy chứng nhận DKKD: 0313342393

Ngày cấp: 09/07/2015

Nơi cấp: Do Phòng đăng ký kinh doanh cấp

Thông tin hồ sơ rexam.co:

Tên miền: rexam.co
Tên miền phụ: rexam.vn

Thông tin người đại diện:

Họ và tên người đại diện: Trần Thị Bé Sáu

Thông tin về chủ sở hữu website Thông tin về chủ sở hữu website